Dotacja dla firmy

Great successCzasami środki, jakimi dysponujemy nie wystarczają, na to żeby otworzyć własną działalność. W dzisiejszych czasach istnieją dotacje, które oferuje Unia Europejska, czy też Powiatowy Urząd Pracy. Urząd Pracy przyznaje dotacje z Funduszu Pracy, jest to dotacja jednorazowa, która nie może przekraczać sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Taką dotację, otrzymuje osoba bezrobotna, posiadająca status osoby bezrobotnej, która nie prowadziła działalności w okresie 12 miesięcy przed złożeniem podania o dotację. Continue reading Dotacja dla firmy