Coppywriting

Niedawno na rynku pojawiła się nowa możliwość pracy. Copywriter to inaczej autor teksów reklamowych, które tworzone są na zlecenie danej firmy. Predyspozycje w tym zawodzie są najważniejsze. Dotyka to wręcz daru humanistycznego połączonego z weną literacką.

Ten e –biznes jest dla każdego kto posiada wiedzę na temat ortografii, interpunkcji, składni zdań dodatkowo posiada też pogate słownictwo i duże zaplecze przysłów. Dodatkowym atutem będzie wiedza w dziedzinie rozwijanej w tekstach. Copywriter n powinien też znać doskonale zasady komunikacji masowej, mieć wiedzę o zachowaniu konsumenta, o perswazji i możliwości zmiany postaw. Język angielski jest też często potrzebnym narzędziem pracy. Niekonwencjonalne pomysły są częstym powodem sukcesu tworzonych tekstów. Wymienione przykłady świadczą, że nie potrzeba być wcale wysoko wykształconym aby odnieść sukces w tym zawodzie. Teksty copywriterów, choć krótkie, często mają kluczowe znaczenie w kampanii reklamowej i pomagają wypromować markę.