Dotacja dla firmy

Great successCzasami środki, jakimi dysponujemy nie wystarczają, na to żeby otworzyć własną działalność. W dzisiejszych czasach istnieją dotacje, które oferuje Unia Europejska, czy też Powiatowy Urząd Pracy. Urząd Pracy przyznaje dotacje z Funduszu Pracy, jest to dotacja jednorazowa, która nie może przekraczać sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Taką dotację, otrzymuje osoba bezrobotna, posiadająca status osoby bezrobotnej, która nie prowadziła działalności w okresie 12 miesięcy przed złożeniem podania o dotację. Continue reading Dotacja dla firmy

Lokal firmowy

Jedną z najważniejszych spraw, które trzeba załatwić przed otwarciem działalności, jest adres siedziby firmy. Główna siedziba może znajdować się u nas w domu, to znaczy że zostanie zarejestrowana na nasz domowy adres, ale funkcjonować może gdzie indziej. Każda firma potrzebuje pomieszczenia, w którym będą pracować nasi nowo zatrudnieni pracownicy. Taki lokal powinien być przystosowany do przyjęcia pracowników. Continue reading Lokal firmowy

Pracownicy firmowi

réunion de travail avec ordinateur portableFunkcjonowanie działalności jaką będziemy prowadzić, nie może działać poprawnie bez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Takich oto pracowników zdobywamy przez odpowiednio przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną. Ewentualnie, mamy już odpowiednią kadrę związaną w jakikolwiek sposób z nami. Continue reading Pracownicy firmowi