Szkolenie BHP

Podstawowym szkoleniem jaki każdy pracownik, obojętnie w jakiej branży pracuje, powinien przejść szkolenie z podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie szkolenie zapewnia nam pracodawca. Często takie szkolenia organizowane są przez różnego rodzaju firmy, w mieście w którym się znajdujemy.

Wzmiankę o bezpiecznej i higienicznej pracy znajdziemy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Kodeksie Pracy, a także w regulaminie pracy, ustalanym przez dyrektora firmy i innych członków. W takim szkoleniu dowiadujemy jakie odpowiednie warunki do pracy powinien zapewnić nam pracodawca, oraz czego pracodawca od nas oczekuje. Dowiadujemy się o ogólnych zasadach użytkowania sprzętów elektronicznych, technicznych, czy obsługi maszyn. Organizacja pomieszczeń biurowych, socjalnych. Jak zachować szczególną ostrożność, przy pracach szczególnie niebezpiecznych, z użytkowaniem materiałów niebezpiecznych, a także przy pracach na wysokościach. Oczywiście nie zapomina się o zasadach jakie powinno spełniać pomieszczenie higieniczno-sanitarne. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa przeprowadza się odpowiednie szkolenie.