Dotacja dla firmy

Great successCzasami środki, jakimi dysponujemy nie wystarczają, na to żeby otworzyć własną działalność. W dzisiejszych czasach istnieją dotacje, które oferuje Unia Europejska, czy też Powiatowy Urząd Pracy. Urząd Pracy przyznaje dotacje z Funduszu Pracy, jest to dotacja jednorazowa, która nie może przekraczać sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Taką dotację, otrzymuje osoba bezrobotna, posiadająca status osoby bezrobotnej, która nie prowadziła działalności w okresie 12 miesięcy przed złożeniem podania o dotację.

Osoba taka, nie była nigdy karna, czy też bez konkretnego uzasadnienia nie odmówiła pracy, albo stażu. Osoba, która chce się starać o dotacje z Unii Europejskiej, może się ubiegać nawet o kwotę 40 000zł. O taką dotację, starać się może każda osoba, która nie miała zarejestrowanej działalności w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotacje unijną, czy też nie posiada zaległości w zapłacie podatku, oraz składek ubezpieczenia społecznego. Taka dotacja jest bezzwrotna, pod warunkiem że firma utrzyma się na rynku do 12 miesięcy od daty istnienia. Trzeba zgłosić swój udział w projekcie realizowanym przez tak zwanych operatów, często są to instytucje szkoleniowe. Przyznanie takiej dotacji odbywa się w kilku etapach między innymi ocena formalna, oraz merytoryczna zgłoszenia, szkolenie, które ukazuje jak otworzyć firmę i nią zarządzać.