Koncesja dla firmy

Przy prowadzeniu baru, pubu, restauracji, dyskoteki, czy też ewentualnie sklepu spożywczo- monopolowego potrzebna nam jest koncesja na alkohol, czy też papierosy. Taką koncesję uzyskujemy poprzez organ koncesyjny. Do tego potrzebne są dokumenty, takie jak wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dokument prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych na przykład siedziba restauracji, czy też sklepu.

Potrzebna nam również zgoda właściciela, zarządcy budynku, administratora, decyzja powiatowego inspektora sanitarnego. Każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna sprzedaż napojów alkoholowych, czy już posiadaczami takiego zezwolenia, wnoszą opłaty w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem. Takie zezwolenie jest wydawane na czas określony. Podczas sprzedaży alkoholu, czy wyrobów tytoniowych nie możemy zapomnieć, że taka sprzedaż może odbywać się tylko osobom pełnoletnim, sprzedaż osobom nieletnim grozi karą grzywną, bądź utratą koncesji. Trzeba pamiętać, żeby sprawdzać dokument tożsamości osobom, które wyglądają na małoletnie.