Polisy ubezpieczeniowe

Na polskim rynku spotykamy, różnego rodzaju polisy ubezpieczeniowe. Polisy te gwarantują ubezpieczenie od nieszczęśliwego wypadku. Często takie firmy, oferują ubezpieczenia grupowe. Dlatego ważne jest, aby każdy pracownik posiadał taką polisę, ponieważ nigdy nie wiadomo co spotkać może taką osobą w drodze do pracy, z pracy, czy podczas wyjść służbowych.

 

W okresie zimy łatwo jest o zwichnięcia, złamania spowodowane śliską drogą od miejsca zamieszkania do siedziby firmy. Taka polisa, również pokrywa wypadki komunikacyjne, każdemu kierowcy zdarzyć się może wypadek samochodowy, nie zawsze z naszej winy. Zdarzają się wypadki w pracy. Dlatego warto posiadać taką polisę, która gwarantuje odszkodowania od nieszczęśliwych wypadków. Choć nie tylko od tego, zdarza się nagła śmierć, czy poważna choroba pracownika. Takie firmy, gwarantują stałą opiekę medyczną, w wybranych placówkach medycznych, nie tylko pracownikowi, a także rodzinie pracownika. Co miesięczna składka pozwala, na korzystanie z usług medycznych, a także z leczenia w szpitalu.