Specjaliści od ekonomii

Na całym świecie żyje mnóstwo wykształconych ludzi, którzy specjalizują się w dziedzinie ekonomii czy biznesu. Nierzadko są oni namawiani przez wielkie firmy do współpracy, pomagają im generować coraz to większe zyski. Robią to wykorzystując swoją wcześniej zdobytą wiedzę i przekładają ją na praktyczne działanie i zastosowanie. Doradzają jak należy postępować, by w danym momencie zarobić a nie stracić, w co zainwestować a czego lepiej się nie tykać. Tacy wizjonerzy, którzy przewidują jak zachowa się świat gospodarki są niezwykle cenieni i poszukiwani. Najczęściej można ich spotkać w ważnych bankowych gabinetach, gdzie prowadzą rozmowy z szefostwem i analizują obecną sytuację. Nic nie może uciec ich uwadze, bo nawet najmniejsze przeoczenie może mieć potem wpływ na dalszą działalność. Nieco inną grupę stanowią wykładowcy na uniwersytetach i szkołach wyższych, którzy wychowują swoich następców ucząc ich wszystkich tajników finansowego abecadła. Profesorowie ekonomii bardzo często wypowiadają się w mediach, zapraszani są do specjalnych programów, gdzie przedstawiają swoje prognozy i przewidywania. Mogą oni pomóc zwykłym ludziom, gdy na przykład ktoś chce zaciągnąć kredyt.